FANTASTİC ODOR CONTROL İLE KOKU GİDERİMİ
Koku , soluduğumuz havada gaz halinde bulunan reaktif yapıdaki bazı moleküllerin burun içindeki algılayıcıları uyarması sonucu beynimize giden bir uyarıdır.

İstenmeyen kötü kokuların Odor Control ile koku giderimi için , kokunun kaynağına bağlı olarak seçilen aşağıdaki yöntemlerin bileşkeleri kullanılır.

Nötralizasyon : Odor Control koku giderim ürünlerinin aktif maddesi öncelikle koku molekülünün kendisini hedefler. Koku nötralize edici kimyalasalımızın özel molekül yapısı istenmeyen koku molekülüne kilitlenerek kötü kokunun burun içindeki algılayıcılar tarafından algılanan yapısını bozar. Kötü koku molekülünün parçalanma sürecini başlatır.

Çökeltme : Odor Control özellikle sisleme otomasyonuyla uygulandığında yaratılan sis koku moleküllerini içine alır ve sisle beraber ağır ağır çökeltir. Bu etki bir anlamda yağmur sonrası etkiye benzer şekilde havayı Odor Control ve su karışımıyla yıkamak olarak özetlenebilir.

Bu yöntemlerin tamamının veya bir kısmının etkisi sonucunda ortamdaki koku nötralize edilir, insanlar için algılanabilir rahatsız edici seviyenin altına iner .Fantastic Odor Control Sistemleri ve kimyasalları , scrubber , biyofiltre , ozonlama gibi sistemlere oranla daha ekonomik, daha verimli , çok daha fazla etkili , daha modüler bir sistemdir.
UYGULAMA ŞEKLİ

Odor control koku giderimi ürünleri farklı uygulama alanları için manuel veya otomatik olarak uygulanabilir. Manuel uygulamalarda sırt pompası veya basit el tipi püskürtücülerle % 1 - 5 arası solüsyonlar kullanılabilirken otomasyon sistemi ile yapılan uygulamalardaki solüsyon konsantrasyonu % 0,01 - 0,1 arasında değişir.

Otomatik uygulamalar için özellikle en iyi verimin elde edildiği ve ihtiyacı karşılayacak şekilde projelendirilip uyguladığımız yüksek basınçlı sisleme tesislerini önermekteyiz.

Bununla birlikte Odor Control koku giderim kimyasalları otomatik uygulamalarda parfüm dozlama pompaları ve pazardaki diğer tüm otomatik püskürtme düzenekleri uyum içinde kullanılabilir.
UYGULAMA ALANLARI

Atıksu arıtma tesisleri giriş yapıları , çamur yoğunlaştırma ve çürütme havuzları , çamur susuzlaştırma , çamur susuzlaştırma üniteleri , susuzlaştırılmış aktif çamurun nakli , depolanması , kurutulması süresi vs. noktaların koku giderimi uygulamalarının yapılması.
Kentsel katı atık aktarma , ayrıştırma işleme tesisleri , katı atık deponi alanları , kompost tesisleri , kentsel katı atık taşıma araçları , bunların yıkama suları , çöp sızıntı suları vs. nin koku nötralizasyonunun sağlanması
Şehir kanalizasyon ağları , bacaları ve terfi istasyonlarından , açık kanal şeklinde akan derelerden çevreye yayılan rahatsız edici kokuların nötralize edilmesi
Mutfak egzosları ve benzeri , gıda vs. sanayinden kaynaklanan baca gazların çevreye yaymış olduğu kötü kokuların giderimi sağlanması
Çöp aktarma istasyonlarından çevreye yayılan kokuların mevcut tesis için nötralize edilmek suretiyle yok edilmesi
Üretimden kaynaklanan kötü kokuların nötralize edilmesi
Hayvan barınaklarından, küçük ve büyükbaş hayvan çiftliklerinden çevreye yayılan kötü kokuların nötralizasyonu
FANTASTIC ODOR CONTROL KOKU GİDERİM KİMYASALLARI
Ürün Kodu ve Adı Etkileri ve Kullanım Alanları
Fantastic OC01 Atıksu arıtma tesislerinden kanallardan, terfi istasyonlarından ve bağlı yapılardan, proses gereği yayılan kokuları giderir. Arıtma çamurunun çürütülmesi, susuzlaştırılması ve taşınması esnasında yayılan kokuları giderir.

Fantastic OC02 Atıksu arıtma tesislerinden kanallardan, terfi istasyonlarından ve bağlı yapılardan, çöp toplama, ayrıştırma ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları giderir. Arıtma çamurunun çürütülmesi, susuzlaştırılması ve taşınması esnasında yayılan kokuları giderir. Katı atık deponi alanlarından, çöp taşıma araçları, konteynerleri ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları ani olarak nötralize eder.

Fantastic OC03 Çöp toplama, ayrıştırma ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları giderir. Özellikle çöp sızıntı sularının karıştığı  kanallardan, terfi istasyonlarından ve bağlı yapılardan gelen kokuları nötralize eder. Arıtma çamurunun çürütülmesi, susuzlaştırılması ve taşınması esnasında yayılan kokuları giderir. Katı atık deponi alanlarından, çöp taşıma araçları, konteynerleri ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları ani olarak nötralize eder.

Fantastic OC04 Atık su , çöp , yanık kokuları vs. rahatsız edici kokuları nötralize eder.

Fantastic OC05 Pişirme sonucu açığa çıkan gazlar, yağ  sos yemek ve ekşimsi kokuların giderimi

Fantastic OC06 Yaşam alanlarında istenmeyen kokuların nötralizasyonunu sağlarken yerine hoş koku bırakır.

Fantastic OC07 Çöp toplama, ayrıştırma ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları giderir. Özellikle çöp sızıntı sularının karıştığı  kanallardan, terfi istasyonlarından ve bağlı yapılardan gelen kokuları nötralize eder.Çöp odaları, katı atık deponi alanlarından, çöp taşıma araçları, konteynerleri ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları ani olarak nötralize eder.