TUV ISO
9001:2000
 
KOKU GİDERİM ÜRÜNLERİ
 
ODOR CONTROL İLE KOKU NÖTRALİZASYONU
Koku , soluduğumuz havada gaz halinde bulunan reaktif yapıdaki bazı moleküllerin burun içindeki algılayıcıları uyarması sonucu beynimize giden bir uyarıdır.

İstenmeyen kötü kokuların Odor Control koku nötralizasyonu ile giderimi için , kokunun kaynağına bağlı olarak seçilen aşağıdaki yöntemlerin bileşkeleri kullanılır.

 • Nötralizasyon : Odor Control koku giderim ürünlerinin aktif maddesi öncelikle koku molekülünün kendisini hedefler. Koku nötralize edici kimyalasalımızın özel molekül yapısı istenmeyen koku molekülüne kilitlenerek kötü kokunun burun içindeki algılayıcılar tarafından algılanan yapısını bozar. Kötü koku molekülünün parçalanma sürecini başlatır.

 • Çökeltme : Odor Control özellikle sisleme otomasyonuyla uygulandığında yaratılan sis koku moleküllerini içine alır ve sisle beraber ağır ağır çökeltir. Bu etki bir anlamda yağmur sonrası etkiye benzer şekilde havayı Odor Control ve su karışımıyla yıkamak olarak özetlenebilir.
 • Bu yöntemlerin tamamının veya bir kısmının etkisi sonucunda ortamdaki koku nötralize edilir, insanlar için algılanabilir rahatsız edici seviyenin altına iner.Fantastic Odor Control Sistemleri ve kimyasalları , scrubber , biyofiltre , ozonlama gibi sistemlere oranla daha ekonomik, daha verimli , çok daha fazla etkili , daha modüler bir sistemdir.
  UYGULAMA ŞEKLİ

  Odor control koku nötralizasyon ürünleri farklı uygulama alanları için manuel veya otomatik olarak uygulanabilir. Manuel uygulamalarda sırt pompası veya basit el tipi püskürtücülerle % 1 - 5 arası solüsyonlar kullanılabilirken otomasyon sistemi ile yapılan uygulamalardaki solüsyon konsantrasyonu % 0,01 - 0,1 arasında değişir.

  Otomatik uygulamalar için özellikle en iyi verimin elde edildiği ve ihtiyacı karşılayacak şekilde projelendirilip uyguladığımız yüksek basınçlı sisleme tesislerini önermekteyiz.

  Bununla birlikte Odor Control koku giderim kimyasalları otomatik uygulamalarda parfüm dozlama pompaları ve pazardaki diğer tüm otomatik püskürtme düzenekleri uyum içinde kullanılabilir.
  UYGULAMA ALANLARI
  Atıksu arıtma tesisleri giriş yapıları , çamur yoğunlaştırma ve çürütme havuzları , çamur susuzlaştırma , çamur susuzlaştırma üniteleri , susuzlaştırılmış aktif çamurun nakli , depolanması , kurutulması süresi vs. noktaların koku giderim uygulamalarının yapılması.
  Kentsel katı atık aktarma , ayrıştırma işleme tesisleri , katı atık deponi alanları , kompost tesisleri , kentsel katı atık taşıma araçları , bunların yıkama suları , çöp sızıntı suları vs. nin koku nötralizasyonunun sağlanması
  Şehir kanalizasyon ağları , bacaları ve terfi istasyonlarından , açık kanal şeklinde akan derelerden çevreye yayılan rahatsız edici kokuların nötralize edilmesi
  Mutfak egzosları ve benzeri , gıda vs. sanayinden kaynaklanan baca gazların çevreye yaymış olduğu kötü kokuların nötralizasyonunun sağlanması
  Çöp aktarma istasyonlarından çevreye yayılan kokuların mevcut tesis için nötralize edilmek suretiyle yok edilmesi
  Üretimden kaynaklanan kötü kokuların nötralize edilmesi
  Hayvan barınaklarından, küçük ve büyükbaş hayvan çiftliklerinden çevreye yayılan kötü kokuların nötralizasyonu
   
  FANTASTIC ODOR CONTROL KOKU GİDERİM KİMYASALLARI
  ÜRÜN KODU VE ADI
  ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI
  Fantastic OC01

  Atıksu arıtma tesislerinden kanallardan, terfi istasyonlarından ve bağlı yapılardan, proses gereği yayılan kokuları giderir. Arıtma çamurunun çürütülmesi, susuzlaştırılması ve taşınması esnasında yayılan kokuları giderir.


  Fantastic OC02

  Atıksu arıtma tesislerinden kanallardan, terfi istasyonlarından ve bağlı yapılardan, çöp toplama, ayrıştırma ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları giderir. Arıtma çamurunun çürütülmesi, susuzlaştırılması ve taşınması esnasında yayılan kokuları giderir. Katı atık deponi alanlarından, çöp taşıma araçları, konteynerleri ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları ani olarak nötralize eder.


  Fantastic OC03

  Çöp toplama, ayrıştırma ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları giderir. Özellikle çöp sızıntı sularının karıştığı  kanallardan, terfi istasyonlarından ve bağlı yapılardan gelen kokuları nötralize eder. Arıtma çamurunun çürütülmesi, susuzlaştırılması ve taşınması esnasında yayılan kokuları giderir. Katı atık deponi alanlarından, çöp taşıma araçları, konteynerleri ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları ani olarak nötralize eder.


  Fantastic OC04
  Atık su , çöp , yanık kokuları vs. rahatsız edici kokuları nötralize eder.

  Fantastic OC05
  Pişirme sonucu açığa çıkan gazlar, yağ  sos yemek ve ekşimsi kokuların giderimi

  Fantastic OC06
  Yaşam alanlarında istenmeyen kokuların nötralizasyonunu sağlarken yerine hoş koku bırakır.

  Fantastic OC07

  Çöp toplama, ayrıştırma ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları giderir. Özellikle çöp sızıntı sularının karıştığı  kanallardan, terfi istasyonlarından ve bağlı yapılardan gelen kokuları nötralize eder.Çöp odaları, katı atık deponi alanlarından, çöp taşıma araçları, konteynerleri ve işleme tesislerinden proses gereği yayılan kokuları ani olarak nötralize eder.


  Konuyla ilgili diğer sayfalarımız
  Odor Control koku giderimi
  Koku ve kötü koku kavramına genel bir bakış
  Odor Control uygulama alanları
  Odor Control uygulama şekli
  Odor Control uygulama sonuçları
  Kötü kokuların sınıflandırılması